Stránky akademického malíře Josefa Lehoučky

Virtuální galerie:

50. léta

60. léta

70. léta

80. léta

90. létaJosef Lehoučka o své práci

(1. května 1999)


Dostal jsem otázku, jak by se dala pojmenovat moje práce z posledních let.

O tom je těžké hovořit, protože vše, co jsem dělal dříve, teprve zpětně dostalo název. Dělal jsem továrny, dělal jsem rodinné historie, blažené krajiny a jiné, jak se mně teď jeví, bylo to vždy tak, že okolnosti vnější a vnitřní si vynutily téma a nakonec i název.

Kdybych se pokusil krátce formulovat své současné směřování, mohlo by se nazvat dvěma slovy: HLEDÁNÍ ŘÁDU.

Jako odpověď na současnost a dobu, ve které se nalézáme, by to bylo možné. Ale nechci se definovat negativním konstatováním. Zdá se mi, že hluboko zasunuto leželo téma o složitosti světa a křehkosti lidské existence. Bylo třeba najít prostředky vyjádření co nejprostší. Tak jsem došel k současnému výrazu, tvarům i barevné skladbě. Asi takhle by se dala definovat moje práce. Hledání řádu, velikosti a nepatrnosti, jemnosti a hrubosti, hladkosti a krabatosti a všeho, co jsme schopni svými nedokonalými smysly postihnout.

Ezra Pound v jedné své básni má větu – Chtěl jsem napsat ráj. Dovolte, abych tiše řekl: Možná jsem chtěl namalovat ráj.

JL